EC1935/2004 regulativet

EC1935/2004 regulativet bliver overholdt af vores materialer

Sealtech er godkendt af fødevarestyrelsen i.h.t. regulativ EC1935/2004 om materialer med kontakt til fødevare, samt EC2023/2026 GMP forordningen om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt med fødevare/levnedsmidler.
Materialer som anvendes til kontakt med fødevare skal overholde EC1935/2004.
Der vil altid medfølge den fornødne dokumentation med varer fra Sealtech.

Regulativ EC1935/2004 respekteres

I Danmark er det Fødevarestyrelsen, som med en tjekliste-procedure undersøger, om regulativet overholdes, og Sealtech og dertilhørende produkter overholder netop EC1935/2004. 

For Sealtech er regulativet vigtig at overholde, fordi det er kundernes garanti for, at materialerne ikke er giftige eller indeholder andre skadelige stoffer.

Særligt når det gælder materialer, der fungerer som led til madlavning eller fødevareopbevaring, er det ekstra vigtigt at være opmærksom og grundig.​

Vores processer er sikre og gennemtestede

Sundhedsmæssige risici er vigtige at tage højde for, da et forhøjet indtag af kemiske stoffer kan lede til sygdom. Sealtech ønsker at være med til at gøre produktion og salg af plastprodukter sikker, kontrolleret og gennemtestet, og konkret vil det sige, at vi i høj grad fokuserer på, at regulativ EC1935/2004 er overholdt.

Kontakt os for yderligere spørgsmål

Kontakt os for at høre mere om regulativet eller for at indhente tilbud. Vi kan kontaktes på telefon 70 28 10 60 eller via mail info@sealtech.dk. skulle der være den mindste tvivl.​

Du kan også læse mere om EC1935/2004 regulativet på fødevareministeriets hjemmeside her.